Lerskov

Maskinstation

"Citat"
- Jac Broeders

Landbrug

Lerskov Maskinstation har en meget veludbygget maskinpark, der også omfatter specialmaskiner til de mange forskelligartede opgaver.

Opgaverne er mangeartede og strækker sig fra udførelse af enkeltopgaver til pasning af hele markbrug.

Mandskabsleje

Mangler du arbejdskraft på din virksomhed i kortere eller længere perioder?

Lerskov Maskinstation her specialiceret sig at levere højt kvalificeret arbejdskraft til industri, havne, entreprenører etc.

Miljøservice

Lerskov Maskinstation løser mange opgaver som slamsugning, spuling og tv inspektion af kloak.

Derudover klarer vi opgaver i forbindelse med opgravning, eller flytning af forurenet jord, boreslam osv.