Lerskov

Maskinstation

"Citat"
- Jac Broeders

Miljøservice

Lerskov Maskinstation løser mange opgaver som slamsugning, spuling og tv inspektion af kloak.

Derudover klarer vi opgaver i forbindelse med opgravning, eller flytning af forurenet jord, boreslam osv.

Vi tager jord prøver, transporterer og sørger for deponi eller rensning alt efter behov. Hvis det ønskes står vi gerne for myndighedshandling, tilladelser osv.

Vi løser opgaverne for både private, offentlige institutioner, virksomheder osv.